Overlap
Kami memproseskan servis overlap untuk pemohon. 60% daripada jumlah pendapatan dalam slip gaji anda hanya boleh dipakai untuk membuat pinjaman. Sebagai contohnya, jikalau pendapatan anda ialah RM3000, maka RM1800 boleh dipakai untuk buat pinjaman.

Jikalau 60% daripada entitlement anda sudah dipakainya semua dan memerlukan wang tunai. Kami akan membantu anda menyelesaikan pinjaman lama mahal anda dengan satu pinjaman baru yang murah. Maka bayaran bulanan yang sama dikenakan.

Dengan pendek katanya. Proses overlap kami akan membantu anda MENINGGIKAN gaji bersih anda. Dengan jumlah pendatapatan anda SAMA, anda akan dapat jumlah potongan yang lebih RENDAH supaya gaji bersih anda dapat dinaikkan TINGGI.

 

Status Overlap

Jumlah Pendapatan

Jumlah Potongan

Gaji Bersih

Sebelum Overlap

RM 3000

RM800

RM 2200

Selepas Overlap

RM 3000

RM300

RM 2700